Πριν 1940 - Μέχρι 09/1944

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Σεπτέμβριος 1944
 4. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης του Ελληνοϊταλικού πολέμου (Οκτώβρης 1940)  και φτάνουν μέχρι και με τη λήξη της Γερμανικής κατοχής (τέλος Σεπτέμβρη - αρχές Οκτώβρη 1944).

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως:

   - Ελληνοϊταλικός πόλεμος
   - Ελληνογερμανικός πόλεμος
   - Ελληνικές Κυβερνήσεις Μέσης Ανατολής
   - Γερμανική, ιταλικής και βουλγαρική κατοχή
   - Πρώτες αντιστασιακές ομάδες
   - Ένοπλες εμφύλιες κατοχικές συγκρούσεις
   - Κίνημα Μέσης Ανατολής

 5. Original: . - Rules: RDA