Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Βιβλιοθήκη

 1. Οργανισμός
 2. 1836
 3. Αθήνα
 4. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
  1. Η ίδρυση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π. χρονολογείται από το 1836, ενώ η οργάνωση και λειτουργία της ξεκίνησε το 1914. Υπήρξε η πρώτη Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της χώρας με συλλογή, κανονισμό λειτουργίας, κατάλογο βιβλιοθήκης, σύστημα ταξινόμησης και ταξιθέτησης και με ανοικτή ή κλειστή πρόσβαση κατά περίπτωση. Συνολικά σήμερα στο Ίδρυμα είναι καταγραμμένοι και διατίθενται 215.000 τόμοι βιβλίων και 100.000 τόμοι περιοδικών. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος εξυπηρετεί το διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές του Ε.Μ.Π. και πολλούς τεχνικούς επιστήμονες και φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι..

   Από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
 5. Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης
  1. 393121 ⟶ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βιβλιοθήκη
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA