Εκδόσεις Πελασγός

  1. Οργανισμός
  2. Αθήνα
  3. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  4. Επίσημη ιστοσελίδα εκδότη
    1. 135043392 (Corporate) ⟶ Ekdoseis Pelasgos
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA