Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

 1. Οργανισμός
 2. 1989
 3. Αθήνα
 4. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Οι Εκδόσεις Αλεξάνδρεια εμφανίστηκαν το 1989, δημοσιεύοντας φροντισμένες μεταφράσεις ξένων μελετών, δοκιμίων και πεζογραφημάτων. Σύντομα αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε με έλληνες συγγραφείς –επιστήμονες και λογοτέχνες– με αποτέλεσμα τα πρωτότυπα ελληνικά έργα να συναγωνίζονται σήμερα τα μεταφρασμένα στο σύνολο του εκδοτικού μας προγράμματος. Στο πεδίο της ιστορίας, της φιλοσοφίας, των κοινωνικών επιστημών και της επιστήμης, έχουμε πολλές καταξιωμένες σειρές, όπως: Αρχαίος Κόσμος, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Ανθρωπολογία, Εθνογραφίες, Φιλοσοφικοί Δρόμοι, Κριτική Θεωρία, Κοινοί Τόποι, Κοινωνία και Πολιτισμός, Χώρος και Κοινωνία, Επικοινωνίες, Πολιτικά, Επιστήμη και Πολιτισμός, Αισθητικά Θέματα (Λογοτεχνία, Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσική, Ζωγραφική), που διευθύνονται από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς και άλλους συνεργάτες. Τα περισσότερα από τα βιβλία των σειρών αυτών απαντούν σε βιβλιογραφίες πανεπιστημιακών μαθημάτων ή χρησιμοποιούνται ως διδακτικά εγχειρίδια, γεγονός που, μαζί με τη διαρκώς διευρυνόμενη συνεργασία με διδάσκοντες και ερευνητές, δίνει στις εκδόσεις μας το χαρακτήρα «πανεπιστημιακών εκδόσεων». Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλει και η έκδοση Κοινωνικές Επιστήμες, μια ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών. 

   Από την ιστοσελίδα του εκδότη
 5. Επίσημη ιστοσελίδα εκδότη
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA