Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος (1890-1973)

  1. Πρόσωπο
  2. 26 Δεκεμβρίου 1890
  3. 26 Ιουλίου 1973
  4. Τρίπολη
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
  7. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Κυβέρνηση1958 (Μαρτίου) Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου [Υπηρεσιακή]