Δόβας, Κωνσταντίνος (1898-1973)

  1. Πρόσωπο
  2. 20 Δεκεμβρίου 1898
  3. 24 Ιουλίου 1973
  4. Κόνιτσα
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
  7. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Κυβέρνηση 1961 (Σεπτεμβρίου) Κωνσταντίνου Δόβα [Υπηρεσιακή]