Μαυρομιχάλης, Στυλιανός (1902-1981)

  1. Πρόσωπο
  2. 1899
  3. 29 Οκτωβρίου 1981
  4. Μάνη
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
  7. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Κυβέρνηση 1963 (Σεπτεμβρίου) Στυλιανού Μαυρομιχάλη [Υπηρεσιακή]