Καφαντάρης, Γεώργιος (1873-1946)

  1. Πρόσωπο
  2. 13 Οκτωβρίου 1873
  3. 28 Αυγούστου 1946
  4. Ανατολική Φραγκίστα (Ευρυτανία)
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
  7. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Κυβέρνηση 1945 (Νοεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη