Στασινόπουλος, Μιχαήλ Δ. (1903-2002)

 1. Πρόσωπο
 2. 27 Ιουλίου 1903
 3. 31 Οκτωβρίου 2002
 4. Μεσσήνη
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
  1. Ακαδημία Αθηνών
  1. Κυβέρνηση 1952 ( Οκτωβρίου) Δημητρίου Κιουσόπουλου [Υπηρεσιακή]
  2. Κυβέρνηση1958 (Μαρτίου) Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου [Υπηρεσιακή]