Μακαρέζος, Νικόλαος Ι. (1919-2009)

 1. Πρόσωπο
 2. 1919
 3. 03 Αυγούστου 2009
 4. Γραβιά Παρνασσίδος (Φωκίδα)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1967 (Δεκεμβρίου) Γεωργίου Παπαδόπουλου [Δικτατορική]
  1. Κυβέρνηση 1967 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Κόλλια [Δικτατορική]