Ανδρουτσόπουλος, Αδαμάντιος Ι. (1919-2000)

 1. Πρόσωπο
 2. 20 Αυγούστου 1919
 3. 10 Νοεμβρίου 2000
 4. Ψάρι Τριφυλίας (Μεσσηνία)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1973 (Νοεμβρίου) Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου {Δικτατορική]
  1. Κυβέρνηση 1967 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Κόλλια [Δικτατορική]
  2. Κυβέρνηση 1967 (Δεκεμβρίου) Γεωργίου Παπαδόπουλου [Δικτατορική]