Μερκούρη, Μελίνα (1920-1994)

 1. Πρόσωπο
 2. 18 Οκτωβρίου 1920
 3. 06 Μαρτίου 1994
 4. Αθήνα
 5. New York, N.Y.
 6. Ελληνίδα
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  1. Κυβέρνηση 1985 (Ιουνίου) Ανδρέα Παπανδρέου
  2. Κυβέρνηση 1981 (Οκτωβρίου) Ανδρέα Παπανδρέου
  3. Κυβέρνηση 1993 (Οκτωβρίου) Ανδρέα Παπανδρέου