Καψής, Γιάννης Π. (1929-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1929
 3. Αθήνα
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  1. Κυβέρνηση 1985 (Ιουνίου) Ανδρέα Παπανδρέου
  2. Κυβέρνηση 1981 (Οκτωβρίου) Ανδρέα Παπανδρέου