Ταλαγάνης, Γιάννης (1897-1947)

  1. Πρόσωπο
    1. Ζέβγος, Γιάννης (1897-1947)