Παρατηρητής

  1. Οργανισμός
  2. 1977
  3. Θεσσαλονίκη
  4. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
    1. 143523066 (Corporate) ⟶ Paratērētēs (Firm)
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA