Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων : η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1957 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Σαββάλας, 2006.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαδημητρίου, Δέσποινα Ι.
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Σαββάλας
  4. 2006