Η παρωδία της δίκης των δοσιλόγων και η αυτοκαταδίκη της δεξιάς - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ο Ρήγας, 1945.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ο Ρήγας
  4. 1945