Η παρωδία της δίκης των δοσιλόγων και η αυτοκαταδίκη της δεξιάς - Συλλεκτική έκδοση. - Αθήνα: Ελευθεροτυπία [Εφημερίδα], 2014.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
  3. Συλλεκτική έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ελευθεροτυπία [Εφημερίδα]
  4. 2014