Εκδόσεις Βάνιας

  1. Οργανισμός
  2. Θεσσαλονίκη
  3. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  4. Επίσημη ιστοσελίδα του εκδότη
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA