Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) : 1946-1949 - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 3. 2010
  1. Περιεχόμενα:
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   1. Ο ΔΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   2. Ο ΔΣΕ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ
   3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΣΕ
   4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ
   5. ΤΟ ΑΞΙΟΜΑΧΟ ΤΟΥ ΔΣΕ
   6. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
   7. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑΜΠΟΥ
   8. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗ "ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ