Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

 1. Οργανισμός
 2. 1984
 3. Ηράκλειο Κρήτης
 4. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Οι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ιδρύθηκαν το 1984, όταν η Παγκρητική Ένωση Αμερικής, τιμώντας μια μεγάλη παράδοση εθνικών προσφορών του απόδημου Ελληνισμού, αποφάσισε να διαθέσει τους ετήσιους τόκους ενός αρχικού κεφαλαίου -που είχε σχηματισθεί από εθελοντικές εισφορές των μελών της Ενώσεως- για την αρχική χρηματοδότηση της λειτουργίας ενός Πανεπιστημιακού Εκδοτικού Οίκου κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων οίκων του αγγλοσαξωνικού κόσμου.

   Με κοινή συμφωνία της Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE), οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης λειτουργούν ως ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό εκδοτικό ίδρυμα στα πλαίσια του ITE, το οποίο τις στηρίζει από πλευράς υποδομής και λογιστικών υπηρεσιών. Για τη χρηματοδότηση της εκδοτικής τους δραστηριότητας οι ΠEK βασίζονταν μέχρι πρόσφατα κατά το μέγιστο μέρος (περίπου το 90%) στα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων τους, και κατά το υπόλοιπο στην ετήσια οικονομική τους ενίσχυση από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και την Παγ­κρητική Ένωση Αμερικής. Από το 2011 και εξής είναι κατά 100% αυτοχρηματοδοτούμενες.

   Από την επίσημη ιστοσελίδα των εκδόσεων
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA