Ελληνική βιβλιογραφία του Εμφυλίου Πολέμου, 1945-1949 : αυτοτελή δημοσιεύματα, 1945-1999 - Αθήνα: Φιλίστωρ, 2000.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. Κουλούρης, Νίκος Α. (1955-2009)
  1. Αθήνα
  1. Φιλίστωρ
 3. 2000
  1. Περιεχόμενα: Εισαγωγή – Βιβλιογραφία
   Ευρετήρια: 1. Τίτλων 2. Φυσικών Προσώπων 3. Συλλογικών Οργάνων 4. Σειρών (series) 5. Εκδοτών 6. Προτύπων Αριθμών (ISBN)
   Παράρτημα