Οι ανατολικές συνοικίες τον Δεκέμβρη του 1944 - Αθήνα: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Αθήνας - 6η Αχτίδα, 1945.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Αθήνας - 6η Αχτίδα
    1. Αθήνα
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Αθήνας - 6η Αχτίδα
  3. 1945