Στρογγύλης, Απόστολος (1919-2002)

  1. Πρόσωπο
  2. 1919
  3. 06 Μαρτίου 2002
  4. Καρδίτσα
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
  7. Ελληνική υπηκοότητα