Αίγιο

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικές πόλεις
  1. Αχαΐα (Νομός)
  1. Το Αίγιο (αρχαίο Αἴγιον, λατινικά: "Aegium", στο Mεσαίωνα: "Βοστίτσα", "Vostizza") έχει 20.422 κατοίκους και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αχαΐας. Είναι έδρα του Δήμου Αιγιαλείας ενώ παλαιότερα ήταν έδρα του Δήμου Αιγίου. Λόγω της θέσης του είναι γνωστό ως μπαλκόνι του Κορινθιακού.

   Η ονομασία, κατά τον Στράβωνα, προήλθε από την ιερή αίγα, που έθρεψε τον Δία στη βρεφική του ηλικία, που φυλαγόταν για να προστατευθεί από την παιδοφάγο μανία του πατέρα του Κρόνου. Μια άλλη άποψη είναι πως παράγεται από το ομηρικό ρήμα ἀΐσσω, που σημαίνει κινούμαι ορμητικά, επειδή η πόλη βρίσκεται δίπλα σε ορμητικά κινούμενη θάλασσα ή γιατί το έδαφός της είναι σεισμοπαθές.

    

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 16:16, 15 Ιανουαρίου 2016)
  1. Επίσημο website του Δήμου Αιγίου
  1. 299868 ⟶ Αίγιο (Αχαΐα)
  1. Q212686 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 265500 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 171821437 (Geographic) ⟶ Aigion (Greece)
 4. 2--49527
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA