Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ). Βιβλιοθήκη

 1. Οργανισμός
 2. 1931
 3. Αθήνα
 4. Ελ. Βενιζέλου 21 [3ος όροφος] - Αθήνα - Αττική - Ελλάδα - 102 50 - email: library@bankofgreece.gr
 5. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ)
  1. Library of the Bank of Greece [Αγγλική]
  1. Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1931 και αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μία καλά οργανωμένη επιστημονική βιβλιοθήκη με έμφαση στην Οικονομική Επιστήμη και στεγάζεται στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας. Η κοινότητα στην οποία απευθύνεται είναι το προσωπικό της Τράπεζας. Κύριος σκοπός της είναι να υποστηρίζει και να εξυπηρετεί τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες των χρηστών της μέσα από συλλογές, πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες που τους παρέχει.

   Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, αγοράστηκε η συλλογή 2.000 τόμων του Γιάννη Βλαχογιάννη, λογοτέχνη και ιστοριοδίφη και συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της από νέες προσκτήσεις σε θέματα σχετικά με τις εργασίες της Τράπεζας: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζικά, Νομικά, Νομισματική Πολιτική, Στατιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

   Το περιεχόμενο της συλλογής της αφορά περισσότερο εκδόσεις της Τράπεζας και σήμερα η συλλογή της αριθμεί περίπου 150.000 τόμους. Περιλαμβάνει μονογραφίες, επιστημονικά περιοδικά, ελληνικές και ξένες εφημερίδες, ετήσιες εκθέσεις κεντρικών τραπεζών, δοκίμια εργασίας και εκδόσεις διεθνών οργανισμών, όπως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει περίπου 3.500 τίτλους περιοδικών εκδόσεων, αρκετούς τίτλους ελληνικού και ξένου ημερήσιου οικονομικού τύπου καθώς και 1.000 τόμους σπανίων βιβλίων ή πολύτιμων εκδόσεων.[1]

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 09:22, 15 Ιουνίου 2016)
 6. Κατάλογος βιβλιοθήκης
  1. 394828 ⟶ Τράπεζα της Ελλάδος. Βιβλιοθήκη
  1. Q12874652 ⟶ Πατήστε εδώ
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA