Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ. (1956-)

 1. Πρόσωπο
 2. 01 Ιανουαρίου 1956
 3. Φάρσαλα
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Βιβλιοθήκη
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
  1. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)