Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 10 Οκτωβρίου 1958
 3. Αθήνα
 4. Πνευματικά ιδρύματα
  1. Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών
  1. Ίδρυμα Ελληνικών Ερευνών (ΙΕΕ)
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
  2. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)
  3. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
  1. Τσίλαγα, Φλώρα
  2. Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας Φ. (1953-)
  1. Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1989)
  1. National Hellenic Research Foundation [Αγγλική]
  1. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (1958-) είναι Ελληνικός ερευνητικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα. 

   Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1958 με την επωνυμία Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών με Βασιλικό Διάταγμα της της 9ης Οκτωβρίου 1958. Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν η ενίσχυση των επιστημονικών ερευνών οι οποίες πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα και η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών δημιουργικής έρευνας από Έλληνες επιστήμονες. Μεταπολεμικά και μετεμφυλιακά το παλάτι, επιχειρεί την ίδρυση βασιλικών φορέων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης με σκοπό τον ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό φρονηματισμό αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδος. Παράλληλα επιδιωκόταν η δικαίωση και η προβολή του βασιλικού θεσμού[1].

   Η επιστημονική έρευνα μέχρι εκείνη την εποχή καλλιεργείτο από τα πανεπιστήμια και την Ακαδημία Αθηνών. Έτσι έχει προηγηθεί στη δεκαετία του 50' η Ελληνική Επιτροπή Ατομική Ενέργειας (1954) και ακολούθησε του Β.Ι.Ε, το 1959, ο Δημόκριτος.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 21:46, 26 Νοεμβρίου 2016)
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. 391131 ⟶ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
  1. Q1248816 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0001 2232 6894 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 161418666 (Corporate) ⟶ Ethnikon Hidryma Ereunōn (Greece)
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA