Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952 - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-)
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιόραμα
 3. 2009
 4. 2 τόμοι (432 + 368 σελίδες) φωτογραφίες ; 31x24 εκατοστά
 5. 978-960-8087-00-2(set). - 978-960-8087-88-0(τόμος Δ1). - 978-960-8087-89-7(τόμος Δ2).
 6. Περιέχει βιβλιογραφίες στο τέλος κάθε κεφαλαίου. - Περιέχει ευρετήρια
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης949.507 ΙΣΤ
  1. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Εγκλωβισμένοι ανάμεσα στην ανάγκη και το όραμα ⟶ "Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο", 27.2.2010
 7. 938.77 ΙΣΤ
 8. W0039-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA