Φραδέλλος, Κώστας (1980-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1980
  3. Ατσιπόπουλο (Ρέθυμνο)
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα