Βραχνιάρης, Χρήστος (1917-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1917
  3. Τρίκαλα
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
    2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)