Καστρινάκη, Αγγέλα (1961-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1961
  3. Αθήνα
  4. Ελληνίδα
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Πανεπιστήμιο Κρήτης