Ίδρυμα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη

 1. Οργανισμός
 2. 1966
 3. Αθήνα
 4. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Ίδρυμα Ευγενίδου
  1. Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου λειτουργεί από το 1966 ως δανειστική και ανοιχτής πρόσβασης, με εξειδίκευση στους θεματικούς τομείς της Τεχνολογίας και των Θετικών Επιστημών. Αρχικά ήταν εγκατεστημένη στο δεύτερο όροφο του κτηρίου του Ιδρύματος, όμως η αύξηση του αριθμού και των αναγκών των επισκεπτών της Βιβλιοθήκης, καθώς και οι εξελίξεις στους τομείς των νέων τεχνολογιών που ενσωματώθηκαν στις υπηρεσίες της, οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές.

   Ο χώρος της Βιβλιοθήκης επεκτάθηκε από έναν, σε τρεις ορόφους συνολικής έκτασης 1100 m2, οι συλλογές της εμπλουτίσθηκαν με έντυπο και ψηφιακό υλικό, καθώς και με καινούργιους θεματικούς τομείς, επίσης νέα τμήματα και υπηρεσίες δημιουργήθηκαν, ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκαν οι ήδη προσφερόμενες. Σήμερα η βιβλιοθήκη προσφέρει άνετο και ευχάριστο περιβάλλον μελέτης σε χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο. Σε καθημερινή βάση, πάνω από 200 άτομα, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, επαγγελματίες κ.λπ. φιλοξενούνται στους χώρους της και χρησιμοποιούν ελεύθερα τα άνετα αναγνωστήρια, τους υπολογιστές και το υλικό της.

   Από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
 5. OPAC βιβλιοθήκης
  1. 436398 ⟶ Ίδρυμα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA