Φακιολάς, Τάσος Ε. (1929-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1929
  3. Έλληνας
    1. Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών (ΣΦΑ)