Σταφυλάς, Μιχάλης (1920-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1920
  3. Γρανίτσα (Ευρυτανία)
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα