Νταλιάνη-Καραμπατζάκη, Μαντώ (1920-1996)

  1. Πρόσωπο
  2. 1920
  3. 1996
  4. Προύσα (Μικρά Ασία)
  5. Στοκχόλμη
  6. Ελληνίδα
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)