Πετρόπουλος, Ιωάννης Αντ, (1929-1999)

  1. Πρόσωπο
  2. 19 Δεκεμβρίου 1929
  3. 03 Μαίου 1999
  4. Λιούιστον, Μέιν
  5. Ελληνοαμερικάνος
  6. Αμερικανική υπηκοότητα
    1. Modern Greek Studies Association