Φατούρος, Αργύρης Α. (1932-2011)

  1. Πρόσωπο
  2. 1932
  3. 30 Οκτωβρίου 2011
  4. Αθήνα
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
    2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)