Κουφουδάκης, Βαγγέλης. The United States, the United Nations, and the Greek question, 1946-1952

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουφουδάκης, Βαγγέλης (1938-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 11 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)
  1. Ελληνοαμερικανικές σχέσεις
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. United Nations (UN)
  1. W0031/20
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο  "Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Έθνη και το ελληνικό ζήτημα, 1946-1952"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Greece in the 1940s : a nation in crisis