Λαΐου, Αγγελική Ε (1941-2008)

 1. Πρόσωπο
 2. 06 Απρίλίου 1941
 3. 11 Δεκεμβρίου 2008
 4. Αθήνα
 5. Βοστώνη
 6. Ελληνίδα
  1. Λαΐου - Θωμαδάκη, Αγγελική Ε.
  1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  1. Ακαδημία Αθηνών
  1. Κυβέρνηση 2000 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Σημίτη