Παρίση, Αριστέα

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
  3. Μεταφραστής
  4. Γυναίκα
  5. Ελληνική - Αγγλική
    1. 288124069 (Personal) ⟶ Parisē, Aristea