Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο, 1945-1949 - Αθήνα: Ολκός, 1992.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Engberg, Sysse Gudrun (1939)
  1. Αθήνα
  1. Ολκός
 3. 1992
 4. 349 σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
 5. 960-7169-12-3 - 978-960-7169-12-9
 6. Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια
  1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης949.507 4 ΜΕΛ
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-3162-FKC
 7. DF849.52.S78 1987
 8. 938.774 ΜΕΛ
 9. W0041-02
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA