Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Τμήμα Νεοελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών

  1. Οργανισμός
  2. 1984
  3. Κοπεγχάγη
  4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
    1. Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης
    1. University of Copenhagen. Department of Modern Greek‏ and Balkan Studies [Αγγλική]
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA