Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 1943-1950 : μελέτες για την πόλωση - Αθήνα: Φιλίστωρ, 1997.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αθήνα
  1. Φιλίστωρ
 3. 1997
 4. 367 σελίδες χάρτες ; 23 εκατοστά
 5. Ιστορία και κοινωνία ; 5.
 6. 960-369-016-3
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες [347]-364. - Περιέχει ευρετήριο
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΕΛΛ
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-3843-PG
 8. DF849.52G745 1993
 9. 938.774 ΕΛΛ
 10. W0042-02
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA