Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  2. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
  2. Αντωνίου, Γιώργος
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2008