Παπαδημητρίου, Δέσποινα Ι.

 1. Πρόσωπο
 2. Ελληνίδα
 3. Ελληνική υπηκοότητα
 4. Γυναίκα
 5. Ελληνική - Αγγλική - Γαλλική
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Διδάκτωρ ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα για τον πολιτικό συντηρητισμό, την άκρα δεξιά και το φασισμό-ναζισμό, έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την ιστορία και την ανάλυση Τύπου. Τα ενδιαφέροντά της σχετικά με την μέθοδο στην ιστορική ανάλυση εντοπίζονται στην ιστορία των εννοιών και την ανάλυση των ιδεολογιών.

   Έχει εκδώσει τα έργα: Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967 (Αθήνα 2006)˙ Τα χρόνια της κρίσης στον Μεσοπόλεμο. Η ελληνική δημόσια συζήτηση (Αθήνα 2012).

   Blod (6/1/2016)
 6. Βιογραφικό από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. LC|n 96089755 ⟶ Papadēmētriou, Despoina‏
  1. 359105 ⟶ Παπαδημητρίου, Δέσποινα Ι.
  1. 0000 0000 3547 0759 ⟶ Papadēmētriou, Despoina
  1. 31266481 (Personal) ⟶ Papadēmētriou, Despoina