Κόντης, Βασίλειος

 1. Πρόσωπο
 2. Θεσσαλονίκη
 3. Έλληνας
 4. Πανεπιστημιακός
 5. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 6. Άνδρας
 7. Ελληνική - Αγγλική
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  1. Ο Βασίλης Κόντης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Αμερική, στο New York University από όπου πήρε το διδακτορικό του στη Νεώτερη Ιστορία το 1973. Διετέλεσε συνεργάτης διευθυντής και πρόεδρος του ΙΜΧΑ. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

   Biblionet
  1. 734336 ⟶ Κόντης, Βασίλειος Γ.
  1. 0000 0001 0896 7265 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 47176668 (Personal) ⟶ Kondis, Basil
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA