Ελληνικά Γράμματα

  1. Οργανισμός
  2. 1957
  3. 2010
  4. Αθήνα
  5. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
    1. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ)
  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA