Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 (ΕΔΙΑ)

 1. Οργανισμός
 2. 1992
 3. Αθήνα
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας - Αρχειακές υπηρεσίες
  1. Ψαλλίδας, Γρηγόρης
  1. Λάζου, Βασιλική (1973-)
  1. Βαρδινογιάννης, Βαρδής Β.
  1. Η Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 - (Ε.Δ.Ι.Α.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992. Η Ε.Δ.Ι.Α. είναι επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοποί της είναι η συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση του ιστορικού υλικού της περιόδου 1940-1974. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Ε.Δ.Ι.Α. συγκεντρώνει αρχειακό υλικό, διοργανώνει εκθέσεις και επιστημονικά συνέδρια, προβαίνει σε εκδόσεις βιβλίων και σε παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, και ιδρύει περιφερειακά, ιστορικά μουσεία. Στις προσπάθειες της αυτές, η Εταιρεία συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα σωματεία με ομοειδείς σκοπούς...

   Από την ιστοσελίδα του ΕΔΙΑ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA