Ιατρίδης, Γιάννης Ο. Το διεθνές πλαίσιο του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 20 Οκτωβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0045/02
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Ο Ελληνικός Εμφύλιος: από τη Βάρκιζα στο Γράμμο", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 20 και 23 Οκτωβρίου 1999 και διοργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειο Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και με την συνεργασία της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (Ε.Δ.Ι.Α). Η αρχική εισήγηση έγινε στα αγγλικά με τον τίτλο «The Greek Civil war in its international setting: a reassessment»

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ο Εμφύλιος Πόλεμος : από τη Βάρκιζα στο Γράμμο